Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Sint-Niklaas:

 1. De facturen zijn betaalbaar CONTANT te Sint-Niklaas. Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op ons zeteladres.
 2. Door het loutere feit van het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn en zal een vertragingsinterest van 1,5 % per begonnen maand verschuldigd zijn. Bovendien zal, tot dekking van alle andere schade, lasten en kosten dan deze voortspruitende uit de enkele vertraging in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en eisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Sint-Niklaas, de Rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas of het Vredegerecht te Sint-Niklaas, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Verkoopsvoorwaarden Antwerpen:

 1. De fakturen zijn betaalbaar CONTANT te Antwerpen. Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op ons zeteladres.
 2. Door het loutere feit van het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn en zal een vertragingsinterest van 1,5 % per begonnen maand verschuldigd zijn. Bovendien zal, tot dekking van alle andere schade, lasten en kosten dan deze voortspruitende uit de enkele vertraging in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en eisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of het Vredegerecht te Antwerpen, eerste kanton, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Verkoopsvoorwaarden Gent:

 1. De facturen zijn betaalbaar KONTANT te Gent. Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op ons zeteladres.
 2. Door het loutere feit van het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn en zal een vertragingsinterest van 1,5 % per begonnen maand verschuldigd zijn. Bovendien zal, tot dekking van alle andere schade, lasten en kosten dan deze voortspruitende uit de enkele vertraging in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en eisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, de Rechtbank van Koophandel te Gent of het Vredegerecht te Gent, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Verkoopsvoorwaarden Hoogstraten:

 1. De facturen zijn betaalbaar CONTANT te Hoogstraten. Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op ons zeteladres.
 2. Door het loutere feit van het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn en zal een vertragingsinterest van 1,5 % per begonnen maand verschuldigd zijn. Bovendien zal, tot dekking van alle andere schade, lasten en kosten dan deze voortspruitende uit de enkele vertraging in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en eisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de Rechtbank van Koophandel te Turnhout of het Vredegerecht te Turnhout, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.